Xinjiang Kazakh News Channel台标

Xinjiang Kazakh News ChannelLiveHD

XJTV-3

  • XinjiangKazakhlanguagetelevisionnewschannel

  • XinjiangTelevision
  • XJTV

    Xinjiang

    Mandarin

  • 1970

    http://www.xjtvs.com.cn/

@Xinjiang Kazakh News Channel Series

5ITV.ORG